Archiwum Kultury Popularnej

Archiwum Kultury Popularnej służy zbieraniu i opracowywaniu materiałów źródłowych i dokumentów o charakterze bibliograficznym, programowym, krytycznym i badawczym oraz wypowiedzi autotematycznych poświęconych formom i gatunkom kultury popularnej w jej rodzimej wersji. Gromadzony materiał stanowić ma podstawę prowadzenia badań naukowych nad tą sferą życia artystycznego (ale także społecznego, politycznego, gospodarczego itp.).

Celem projektu Archiwum Kultury Popularnej jest ukazanie swoistości polskiej popkultury, ale i jej związków ze zjawiskami pojawiającymi się na świecie. Edycja materiałów źródłowych ma służyć pracy badawczej nad historią i teorią dominującej we współczesnym dyskursie kultury. Jest jednocześnie utrwaleniem ważnej sfery dziedzictwa narodowego i kultury narodowej, dotąd – między innymi ze względu na ograniczoną dostępność materiałów źródłowych – często pomijanej w refleksji nad epoką, dziejami kultury, artystyczną twórczością. Jednocześnie projekt ten ma służyć popularyzacji i zrozumieniu zjawisk tworzących współczesną kulturę popularną.

W chwili obecnej całe Archiwum zawiera 50 publikacji.

Przeszukiwanie zaawansowane
całego Archiwum

Aby po prostu zapoznać się z zawartością bazy danych, bez podawania żadnych kryteriów, zostaw pole „Fraza” puste i kliknij w „Szukaj”!

Podana fraza zostanie wyszukana w tytułach, autorach, notach bibliograficznych, opisach, słowach kluczowych i komentarzach.

Kryteria podane w tym polu są interpretowane zgodnie ze specjalną składnią zadawania pytań.
Istotnym elementem zaawansowanej składni jest symbol gwiazdki ('*'): umieszczenie go bezpośrednio po wyszukiwanej frazie zastępuje dowolne końcówki.

Możesz wybrać dowolną ilość pól.
Jeśli powyżej wybrałaś/eś jakieś kryteria wyszukiwania, odpowiadające im pola również zostaną wyświetlone w wynikach.