Bibliografia „Świata Młodych”

Celem projektu jest opracowanie bibliograficzne zawierające pełne zestawienie publikacji zawartych we wszystkich numerach pisma „Świat Młodych” (1951-1993). Zestawieniu towarzyszyć będzie sukcesywnie uzupełniane opracowanie merytoryczne.

Podjęcie opracowania bibliografii „Świata Młodych” wynika z przekonania o ważnej kulturotwórczej i edukacyjnej roli tego pisma dla wielu pokoleń współczesnych odbiorców, w tym badaczy, artystów, publicystów i dziennikarzy, którzy rozpoczynali swoją edukację kulturową od lektury „Świata Młodych”. Nie sposób mówić o specyfice polskiej popkultury i badań nad kulturą popularną, nie uwzględniając przemian, jakie zachodziły na łamach tego najważniejszego dla polskiej kultury młodzieżowej tygodnika.

Bibliografia będzie podstawą do opracowania monograficznego, w którym opisane zostaną: przemiany społeczno-kulturowe towarzyszące wydawaniu pisma w latach 1951-1993; ewolucja światopoglądowa, tworzenie się kultury młodzieżowej (moda, muzyka popularna, środowiskowy żargon) i dziennikarskiej; przemiany gatunków kultury popularnej, publikowanych na łamach „Świata Młodych” (komiksu, powieści popularnej i młodzieżowej).

W chwili obecnej Bibliografia „Świata Młodych” zawiera 0 publikacji.

Przeszukiwanie zaawansowane
Bibliografii „Świata Młodych”

Aby po prostu zapoznać się z zawartością bazy danych, bez podawania żadnych kryteriów, zostaw pole „Fraza” puste i kliknij w „Szukaj”!

Podana fraza zostanie wyszukana w tytułach, autorach, notach bibliograficznych, opisach, słowach kluczowych i komentarzach.

Kryteria podane w tym polu są interpretowane zgodnie ze specjalną składnią zadawania pytań.
Istotnym elementem zaawansowanej składni jest symbol gwiazdki ('*'): umieszczenie go bezpośrednio po wyszukiwanej frazie zastępuje dowolne końcówki.

Możesz wybrać dowolną ilość pól.
Jeśli powyżej wybrałaś/eś jakieś kryteria wyszukiwania, odpowiadające im pola również zostaną wyświetlone w wynikach.